Hospitality Expert (2019) – Chuyên gai đối tác vào khách sạn

hospitality-expert-2019-chuyen-gai-doi-tac-vao-khach-san

Hospitality Expert (2019) – Chuyên gai đối tác vào khách sạn  là một bộ phim 18+ Hàn Quốc. Jun-gu, một đại diện công ty nổi tiếng, đột nhiên cần một thư ký để chăm sóc doanh nghiệp của mình do mở rộng kinh doanh.

Nhưng tôi có một phong cách quyến rũ và một vẻ đẹp.

hospitality-expert-2019-chuyen-gai-doi-tac-vao-khach-san